aanmelden

TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland bieden twaalf personen de gelegenheid deel te nemen aan het tweejarige Bestuursklas programma. Er is ruimte voor zes deelnemers uit de Kop van Noord-Holland en zes van Texel.

Voorwaarden ‌voor deelname

Deelnemers zijn tussen de 25-40 jaar
Deelnemers hebben een bestuursfunctie in een vereniging of stichting
Deelnemers zijn woonachtig in de gemeentes 
‌Texel, Den Helder, Hollands Kroon of Schagen 
Kosten

TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland faciliteren en financieren het tweejarige Bestuursklas programma voor alle deelnemers. Parkeer- en reiskosten zijn voor eigen rekening, evenals kosten die gemaakt worden voor activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.
Geïnteresseerd?

‌Schrijf dan een motivatie/sollicitatiebrief enn stuur dit met je cv op voor 14 juni 2021 naar info@bestuursklastexel.nl

‌Voor meer informatie chsdewaal@teso.nl. Of bel met Liesbeth Halbertsma, coördinator van de Bestuursklas op ‌06-12999070. 

BESTUURSKLAS TEXEL
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR