aanmelden

TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland bieden twaalf personen de gelegenheid deel te nemen aan het tweejarige Bestuursklas programma. Er is ruimte voor zes deelnemers uit de Kop van Noord-Holland en zes van Texel.

Voorwaarden ‌voor deelname

Deelnemers zijn maximaal 39 jaar
Deelnemers hebben een bestuursfunctie in een vereniging of stichting
Deelnemers zijn woonachtig in de gemeentes 
‌Texel, Den Helder, Hollands Kroon of Schagen 
Kosten

TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland faciliteren en financieren het tweejarige Bestuursklas programma voor alle deelnemers. Parkeer- en reiskosten zijn voor eigen rekening, evenals kosten die gemaakt worden voor activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.
Geïnteresseerd?

‌Schrijf dan een motivatie/sollicitatiebrief enn stuur dit met je cv op voor 7 augustus 2021 naar info@bestuursklastexel.nl

‌Voor meer informatie chsdewaal@teso.nl. Of bel met Liesbeth Halbertsma, coördinator van de Bestuursklas op ‌06-12999070. 

BESTUURSKLAS TEXEL
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR