studieplanning

Verenigingen en stichtingen vervullen een belangrijke rol in de maatschappij. TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland willen een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van deze bestuurders met als doel de bestuurskracht te vergroten en de bestuurlijke kwaliteit te verhogen. Want die komt dan uiteindelijk weer ten goede aan de ontwikkeling van de Noordkop. Zo krijgen de besturen uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon de gelegenheid om meer impact te hebben en tegelijk de relatie met hun achterban goed te verzorgen. De deelnemende bestuursleden kunnen straks ook andere verenigingen en organisaties van dienst zijn.

Hoofdlijnen inhoud programma

Inzicht in eigen ontwikkeling en levensfase.
Stichtingen en verenigingen: hoe in te richten en aan te sturen.
Organiseren van ledenvergaderingen: hoe doe je dat.
Wat zijn je eigen drijfveren en wat is je rol in jouw bestuur.
Hoe werkt het in groepen en in teams.
Presenteren, communiceren en feedback geven.
Strategie, meerjarenplanning en Timemanagement.
Rol van jongeren in besturen. De gemeenteraad, de provincie en burgerparticipatie.
Stakeholders-analyse, Lobby, Netwerken en gebruikmaken van sociale media
Eventueel: Gesprekken met toezichthouders, met burgemeesters en wethouders.
De inhoud van het programma is altijd maatwerk en komt mede tot stand op basis van de behoeftes van de deelnemers. Oud-deelnemers geven aan zich persoonlijk te hebben ontwikkeld, maar ook steviger te zijn worden in hun bestuursfunctie. 

‌Daarnaast ontstaan er initiatieven om met elkaar actief te worden in de regio en bijvoorbeeld een impuls te geven aan werken en wonen, zorg en onderwijs.
Bestuursklas 2018-2020
In het najaar van 2018 startte de derde groep met 12 deelnemers. 
‌‌
Bestuursklas 2016-2018
In het najaar van 2016 startte de tweede groep met 16 deelnemers.

Bestuursklas 2014-2016
In het najaar van 2014 startte de eerste groep met 14 deelnemers. 

BESTUURSKLAS TEXEL
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR