lesplanning

data ‌2018/2019

23 november 2018 
‌bijeenkomst van 14 uur tot 24 november 14 uur
15 januari 2019
‌bijeenkomst van 9 tot 17.30 uur
26 februari 2019
‌individuele gesprekken tussen 9 en 17.30 uur
19 maart 2019 
‌bijeenkomst van 9 tot 17.30 uur
29 april 2019 
‌bijeenkomst van 9 tot 17.30 uur
21 mei 2019 
‌individuele gesprekken tussen 9 en 17.30 uur
18 juni 2019 
‌alumni bijeenkomst van 14 tot 19 uur
11 oktober 2019
‌van 14 uur tot 12 oktober 14 uur
in december 2019 op te plannen dag individuele gesprekken
Data voor 2020 worden nog bekend gemaakt.
Locaties

‌De meeste bijeenkomsten vinden op Texel en in de Noordkop plaats. Ook kunnen er bijeenkomsten in de Randstad zijn.
Planning

‌Het programma duurt twee jaar. Er zijn elk jaar zo’n vijf bijeenkomsten. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat zij zich voorbereiden op bijeenkomsten en dat ze twee keer met elkaar mee lopen in elkaars besturen. Ook krijgt iedereen één of meer individuele coaching gesprekken.

BESTUURSKLAS TEXEL
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR