lesplanning

data ‌2023/2024

Gesprekken met kandidaten: 5 en 6 september 2023
24-uurs op Texel: 17 en 18 oktober 2023
‌Start 17 okt na de lunch, einde 18 oktober voor de lunch, inclusief overnachting.
6 december: Online bijeenkomst over 'David Kantor's Four Player Model' 
‌10 januari: Bijeenkomst 1. 
‌Teamanalyse, Teamontwikkeling, Intervisie. College Notaris
28 februari: Bijeenkomst 2. Hele dag.
3 april en 29 mei: Bijeenkomst 3 en 4. Hele dagen.
Locaties

‌De meeste bijeenkomsten vinden op Texel en in de Noordkop plaats. Ook kunnen er bijeenkomsten in de Randstad zijn.
Planning

‌Het programma duurt twee jaar. Er zijn elk jaar zo’n vijf bijeenkomsten. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat zij zich voorbereiden op bijeenkomsten en dat ze twee keer met elkaar mee lopen in elkaars besturen. Ook krijgt iedereen één of meer individuele coaching gesprekken.

BESTUURSKLAS TEXEL Noordkop
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR