Bestuursklas Texel start een vierde editie in 2021

13 juli 2020

In juli is de derde editie van Bestuursklas Texel succesvol afgerond. Tijdens een slotbijeenkomst bij Hotel Texel zijn de certificaten uitgereikt aan de jonge bestuurders die aan deze editie hebben deelgenomen. Bij die gelegenheid is ook bekend gemaakt dat TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland een vierde editie van de Bestuursklas starten in het najaar van 2021.

Netwerk

Sinds de start van dit initiatief in 2014 hebben inmiddels al 40 jonge bestuurders uit de regio deelgenomen aan één van de edities van de Bestuursklas. De Bestuursklas heeft als doel om jonge bestuurders de kans te geven om zich samen verder te ontwikkelen en bestuurlijke vaardigheden op te doen. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van een lokaal bestuurdersnetwerk, in de kop van Noord-Holland. Door deze verbinding binnen de regio te realiseren ontstaat onderling vertrouwen, wederzijds begrip en een gezonde basis voor het bundelen van krachten. TESO en Rabobank organiseren jaarlijks een alumnibijeenkomst voor de oud-deelnemers om te bevorderen dat dit jongerennetwerk maximaal vruchten afwerpt.

Lokaal bijdragen

TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland willen een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van jonge bestuurders in de regio. In 2014 is TESO de Bestuursklas als een project gestart met de ambitie de bestuurskracht op Texel een positieve impuls te geven. Sinds de tweede editie hebben TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland de krachten gebundeld om de Bestuursklas voort te zetten. Zowel TESO als de Rabobank zijn organisaties die zich lokaal betrokken voelen en zich in algemene zin willen inzetten voor het maatschappelijk belang. Lokaal investeren in de bestuurskracht en bestuurlijke kwaliteiten komt ten goede aan de ontwikkeling in de Noordkop. Zo krijgen de besturen uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon de gelegenheid om meer impact te hebben en tegelijk de relatie met hun achterban goed te verzorgen.

Vierde editie

De vierde editie van Bestuursklas Texel voor jonge bestuurders zal van start gaan in het najaar 2021. De werving en selectie begint in het voorjaar van 2021. Het programma duurt zo’n twee jaar. Tijdens deze twee jaar komen de deelnemers tijdens bijeenkomsten samen om diverse onderwerpen te behandelen. De opzet van het programma zal hetzelfde blijven. En ook bij deze editie zullen er weer jonge bestuurders (jonger dan 40 jaar) afkomstig van Texel en uit de Kop van Noord-Holland instromen.
Terug naar nieuwsoverzicht

BESTUURSKLAS TEXEL
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR