Bestuurskracht versterken in de regio

26-7-2016

De samenleving is gebaat bij goed bestuur, maar je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. Denk aan de verkiezingen in de VS, Brexit, de ontwikkelingen in Turkije, de immigrantenproblematiek EU, de Haagse politiek, maar ook problemen op provinciaal/gemeentelijk niveau. Bestuurders op veel niveaus hebben moeite om passende antwoorden te vinden. Vanaf de zijlijn is het gemakkelijk om te roepen om meer bestuurskracht, maar het spreekwoord zegt niet voor niets ‘de beste stuurlui staan aan wal’. Bestuurskracht kan op een aantal manieren uitgelegd worden; kracht van het bestuur is heel simpel gezegd, maar zegt nog weinig, al klinkt het natuurlijk wel stoer en daadkrachtig. In de bestuurskundige theorie verwijst het begrip bestuurskracht naar de mate waarin gewenste maatschappelijke effecten bereikt worden door een bestuur. Dat klinkt al wat neutraler. Bestuurskracht doelt onder meer op een responsief, proactief, doelgericht, daadkrachtig, effectief, legitiem en doelmatig bestuur.
De juiste bestuurskracht ontstaat niet uit zichzelf, daar moet in geïnvesteerd worden. Als Rabobank hebben we niet de pretentie dat we de wereld kunnen verbeteren, maar vanuit onze strategie “Bankieren voor Nederland”, willen we een bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland. Als lokale bank doen we dat op microniveau in ons werkgebied. Primair door onze klanten te faciliteren om hun eigen ambities te realiseren en secundair door initiatieven te steunen die ten goede komen aan de welvaart in de regio.
Eén van die initiatieven is de “Bestuursklas Texel”. Samen met TESO, de veerdienst naar Texel, wil Rabobank Kop van Noord-Holland niet als ‘beste stuurlui’ aan de wal blijven staan. We organiseren een bestuursklas waarin jonge ambitieuze bestuurders met hart voor de regio Kop van Noord-Holland de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen tot krachtige bestuurders van maatschappelijke, economische organisaties. Net als Rabobank ziet TESO het als een maatschappelijke taak om de regio een stap voorwaarts te helpen. Investeren heet dat. TESO heeft al ervaring opgedaan met een tweejarige bestuursklas van 2014-2016 en nu gaan we samen op voor een nieuwe tweejarige bestuursklas 2016-2018. Wordt de wereld hier beter van? Nou, dat is wel veel gezegd, maar elke storm begint met een klein briesje!
Terug naar nieuwsoverzicht

BESTUURSKLAS TEXEL Noordkop
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR