"Gien kukel over 't net late vliêge"

8-3-2018

De jonge bestuurders, verzameld tijdens een bijeenkomst. (Foto: Pepijn Lijklema)

Een groep jonge bestuurders op Texel heeft zich verenigd en een ambitiemanifest geschreven om het vestingsklimaat voor jonge mensen op het eiland te verbeteren.

De groep Texelaars, afkomstig uit de Bestuursklas van TESO en de Rabobank, presenteerde het manifest woensdagavond tijdens de raadscommissie aan de politieke partijen. Het document heeft als titel "Gien kukel over 't net late vliêge" gekregen.
Door de vergrijzing en de ontgroening neemt het aantal twintigers en dertigers op het eiland in snel tempo af en dat hopen de jonge bestuurders met het manifest te stoppen.

De Texelaars, verenigd in de werkgroep Jonge Bestuurders Texel, hebben zes thema's beschreven die samenhangen met een goed vestigingsklimaat voor relatief jonge mensen. Dit zijn Wonen, Onderwijs, Werk & economie, Toerisme, Zorg en Duurzaamheid. Pepijn Lijklema, voorzitter van de Jonge Bestuurders Texel: "Als deze aspecten op Texel goed zijn, dan kunnen jonge mensen worden aangetrokken om zich hier te vestigen.".

Per thema hebben de jonge bestuurders in kaart gebracht hoe de huidige situatie is. Daarnaast worden de risico's beschreven als er niks gedaan wordt, maar worden ook de kansen toegelicht. Ook geeft de werkgroep een gewenste situatie (over tien jaar) aan. Tot slot doet de werkgroep een handreiking voor de toekomst bij elk desbetreffende thema.
De Jonge Bestuurders Texel bestaat uit Willem-Johan Bakker, Ricardo de Graaf, Job Schepers, Ineke Bremer, Ivo Huizinga, Menno Timmer, Immetje Duin, Marleen Keijser, Evalien Weterings, Maartje Duin, Pepijn Lijklema, Josien Wolf, Morten Eschweiler, Niels Rutten en Tamara Zijm.

Het manifest is op te vragen via voorzitter Pepijn Lijklema (vigor.novus@gmail.com) of vicevoorzitter Ricardo de Graaf (degraafricardo@hotmail.com). Er wordt binnen de groep nog bekeken hoe het manifest breed gedeeld gaat worden. Jonge Texelaars die willen meedenken/ praten kunnen dit ook aangeven bij Lijklema of De Graaf.
Terug naar nieuwsoverzicht

BESTUURSKLAS TEXEL Noordkop
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR