TESO en Rabobank gaan samen verder met Bestuursklas Texel

17-3-2016

Op basis van positieve reacties van diverse deelnemers aan de eerste editie van de Bestuursklas Texel is besloten om een vervolg te geven aan dit bijzondere initiatief van TESO. De Bestuursklas heeft als doel om jonge bestuurders de kans te geven om zich samen verder te ontwikkelen en bestuurlijke vaardigheden op te doen. Rabobank Kop van Noord-Holland heeft deze week besloten om aan te sluiten bij dit initiatief en maakt samen met TESO de tweede editie van de Bestuursklas Texel mogelijk.

Vervolg Bestuursklas voor de hele kop van Noord-Holland

Voor de eerste editie van de Bestuursklas Texel was veel interesse. Na het volgen van een programma van twee jaar zijn deze week diploma’s uitgereikt aan de 14 deelnemers en is geconcludeerd dat het project zijn vruchten afwerpt. In het najaar van 2016 gaan TESO en Rabobank Kop van Noord-Holland daarom Bestuursklas Texel gezamenlijk voortzetten. Maar dit keer niet alleen voor Texel, het wordt ook mogelijk voor jonge bestuurders elders in de kop van Noord-Holland.

Bestuurskracht een impuls geven

TESO is in 2014 het project Bestuursklas Texel gestart met de ambitie de bestuurskracht op Texel een positieve impuls te geven. Ook voor Rabobank Kop van Noord-Holland is dit interessant. Investeren in bestuurskracht is van groot belang voor Texel en voor de kop van Noord-Holland. Zowel TESO als de Rabobank zijn organisaties die zich lokaal betrokken voelen en zich in algemene zin willen inzetten voor het maatschappelijk belang. Zij zetten hun middelen en kennis in om de tweede editie van dit project tot stand te brengen, op een zodanige wijze dat het programma toegankelijk is voor iedere jonge bestuurder die actief is. De deelnemers leveren een tegenprestatie in de vorm van een gemeenschappelijk project met een maatschappelijk belang voor de regio.

Plaats voor 12 deelnemers

Bestuursklas Texel gaat onder dezelfde naam verder. Hiervoor is gekozen omdat het een Texels initiatief is en het programma hoofdzakelijk op het eiland ten uitvoer wordt gebracht. Het programma duurt wederom twee jaar en heeft dezelfde opzet als de eerste editie. Er is in het programma plaats voor zo’n twaalf deelnemers, waarvan drie deelnemers van buiten Texel.
Terug naar nieuwsoverzicht

BESTUURSKLAS TEXEL Noordkop
‌WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR